Chủ đầu tư: Công ty TNHH Drexlmaier Automotive Việt Nam
Phạm vi công việc: Tổng thầu
Thời gian: 02/2022 – 09/2022
Địa chỉ: Lô D1, Khu công nghiệp Tam Thăng, xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam