Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Du lịch và Khách sạn Thiên Thai (Ariyana)
Phạm vi công việc: Tổng thầu
Thời gian: 4/2016 – 6/2017
Địa chỉ: Đường Võ Nguyên Giáp, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng