Chủ sở hữu: Công ty TNHH Đất Kinh Tuyến Số 1
Phạm vi công việc: ELV

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MERIDIAN LAND 1.  Đồng chủ đầu tư: Minh Trần Real

Tổng diện tích đất: 3,379 m²

Tổng diện tích sàn: 26.612 m²

Số tháp: 1 Khối căn hộ

Số tầng: 23 tầng

Số căn hộ: 356 căn hộ

  • Loại  căn hộ 1 phòng ngủ: 49.5-54.3m2 (156 căn hộ).
  • Loại  căn hộ 2 phòng ngủ: 73.1-82.7m2 (176 căn hộ).
  • Loại  căn hộ 3 phòng ngủ: 96,3m2 (18 căn hộ).
  • 6 căn hộ Penthouse (từ 175m2 đến 305m2).

CẤU TRÚC SÀN

Mật độ xây dựng: 47%

Tổng vốn đầu tư: Hơn 40 triệu USD

Thời gian: 5/2018 – 10/2019
Địa chỉ: Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng