Chủ sở hữu: Công ty TNHH Sun Frontier Việt Nam
Phạm vi công việc: Tổng thầu
Thời gian: 05/2017 – 07/2019
Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng