Chủ sở hữu: Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng

Tên Công Trình Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân quận Sơn Tràthành phố Đà Nẵng;

Địa chỉ: 43 Mai Hắc Đế, An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng

Phạm vi công việc: M&E
Thời gian: 04/2022 – 12/2022
Địa chỉ: 43 Mai Hắc Đế, An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng